Projekt organizacji ruchu

Zajmujemy się projektowaniem organizacji ruchu w systemie czasowym lub docelowym. Podejmujemy się realizacji stałego systemu dla:

  • dróg publicznych,
  • dróg wewnętrznych,
  • zjazdów w ramach inwestycji: obiektów handlowych, osiedli mieszkaniowych, kompleksów usługowych,
  • parkingów podziemnych lub wielopoziomowych.

Wykonujemy projekty czasowej organizacji ruchu:

  • na okres budowy infrastruktury drogowej: ulice, drogi, parkingi, zjazdy,
  • na okres budowy kompleksów budowlanych: centra handlowe, kompleksy mieszkalne,
  • na okres czasowych modernizacji nawierzchni,
  • na czas budowy i remontów sieci energetycznych, gazowych, wodociągowych, teletechnicznych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, ciepłociągów.

znaki organizacji ruchu drogowego

 

Podejmujemy się również wykonania projektów uspokajania ruchu mających na celu ograniczenie natężenia lub zmniejszenia prędkości na danym odcinku.